سیلیکات سدیم جامد

سیلیکات سدیم جامد

سدیم سیلیکات یا آب شیشه ترکیبی است از اکسید سدیم و سیلیکا که در رشیوهای مختلف و با خلوص متفاوت قابل تهیه است. هر یک از این مشخصات دارای شیمی منحصر بفردی بوده و کاربردهای صنعتی و مصرفی مخصوص به خود را دارا می باشند.


در کوره‌هایی شبیه کوره های شیشه، از ذوب کردن مخلوط شن و کربنات سدیم در دمای 1450الی 1500درجه، سدیم سیلیکات تولید می‌گردد

 لازم به ذکر است برای جلوگیری از ایجاد سیلیکات های نامحلول باید در نسبت شن و ماده قلیایی در موقع ذوب کنترل و دقت کافی انجام شود، هچنین ماده مذاب بدست آمده رنگی تقریباً آبی تا سبز روشن دارد. این رنگ به خاطر ناخالصی‌های موجود که کمتر از یک درصد می‌باشد، که معمولاً از ترکیبات آهنی هستند ایجاد می‌شود.

سیلیکات سدیم جامد به دلیل حمل و نقل راحت و به صرفه ، نسبت به روش تر (مایع) بیشتر مورد توجه خریداران خارجی میباشد.