ساخت و تجهیز جایگاه های CNG

بیش از 15 سال در زمینه ساخت و احداث جایگاه های CNG کشور تلاش نمودیم و هم اکنون جهت طراحی ابنیه و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی تجهیزات و مشاوره فنی و .... آماده هرگونه همکاری با اشخاص و ارگانهای دولتی می باشیم.

دیدن تصاویر