سیلیکات سدیم مایع (آب شیشه)

سیلیکات سدیم مایع (آب شیشه) سدیم سیلیکات  نام عمومی ترکیب سدیم متا سیلیکات یا Na2SiO3 است و هم چنین به نامـهای «آب شیشه» یا «شیشـة مایع» نیز شنـاختـه شده است و می تـوان فرمول آن را به شکل Na2O∙SiO2 نیز نشان داد.

 به صورت محلول آبی و جامد در دسترس است و در صنایع سیمان، کارتن سازی ،حفاظتِ غیر فعال آتش (Passive fire protection)، دیرگدازها، نساجی، فرآوری الوار و اتومبیلها به کار می رود.

 همچنین اين ماده در فرمول‌بندي لعاب و مينا (کاشی ،سرامیک وچینی) به‌كار مي‌رود. انواع محلول مايع آن در صنایع شوینده، پاك‌كننده‌هاي صنعتي و عمومي، چسب، سيمان‌سازي و بتن، ‌رنگ و پوشش، قالب ريخته‌گري و صنایع نسوز و سایر صنایع به صورت عمومی كاربرد دارد.