تعمیر و نگهداشت تجهیزات جایگاه های CNG

بیش از 15 سال در زمینه ارائه خدمات به تجهیزات جایگاه های CNG کشور تلاش نمودیم و هم اکنون جهت انجام تعمیرات ، تامین قطعات ، اصلاح و بهینه سازی، افزایش ظرفیت و مشاوره فنی فنی و مهندسی و .... آماده هرگونه همکاری با اشخاص و ارگانهای دولتی می باشیم.

دیدن تصاویر